FAQ  •  Register  •  Login

*PRAVIDLÁ GUILDY GUARD OF DARK *

<<

MajsterN

User avatar

Site Admin

Posts: 167

Joined: Wed May 23, 2012 9:11 pm

Location: Slovakia

Post Wed Jun 26, 2013 8:05 am

*PRAVIDLÁ GUILDY GUARD OF DARK *

*PRAVIDLÁ GUILDY GUARD OF DARK *

1)Všeobecné ustanovení

-Guilda Guards of Dark má dlouhou tradici, vždy byla společenstvím starších, (většinou) dospělých a rozumných hráčů. Důraz je kladen na familiární atmosféru, vzájemnou pomoc a samozřejmě upřednostňování zájmů guildy.

-Guards of Dark je zaměřená především na PvE, proto je nevhodné upřednostňovat PvP před raidem v situaci, kdy chybí lidé k jeho doskládání. Mohou z toho být vyvozené důsledky.

2) Uspořádání guildy

A-Ranky
Vedení
- Podílí se na vedení guildy. Rozhodnutí ohledně chodu guildy může konat kterýkoliv člen vedení,
závažnější rozhodnutí udělá až po poradě s ostatními členy vedení.

Do vedení spadá:
Guild master
Officir

Členové
Core raider
Raider
Fighter
Alt
Nováček

Pomocné ranky
Neaktivní člen
Mute3) Raid

A-Obecně
Raid time guildy je z pravidla v Ne 19-23 a Po 20-22h (dle RP) a až na výjimky. 10 many se většinou chodí během víkendu, popřípadě v út a čt nebo je-li na hlavní raidovací dny nedostatek lidí. 10 many se mohou vyhlašovat přes "Guild message of the day" nebo v nově zprovozněném Blizzard Calendaru, kde bych byl rád kdyby se ho využívalo co nejvíce.
Kdokoliv ví, že na naše hlavní raidy nedorazí a nechce aby mu propadlo ID, napíše to někomu z vedení (za nepřítomnosti vedení do Omluvenek na fórum), že si daný raid odchodí jinak než s guildou.
Na začátku raidu se určí, kdy bude pauza , proto si veškeré možné afkování soustřeďte do těchto pauz.
[flash=][/flash]

B-Přihlašování na raidy
*Každý člen guildy (až na rank Friend) má povinnost zareagovat na každý 25man raid v RP (ať už jakýmkoliv statusem). Raidy v hlavních Raid timech jsou vypisovány s dostatečným předstihem.

*Do RP se přihlašuje pouze s mainem, pokud RL nerozhodne jinak.

K přihlašování na Raidy nám slouží Raid Planer (RP) na našem webu.
Available - Tuto možnost zvolíte jestliže můžete být přítomni během celého raidu.
Maybe - Tuto možnost zvolíte jestliže nevíte, zda tu budete schopni dorazit na raid nebo se účastnit raidu od začátku do konce.
Not Available - Tuto možnost zvolíte jestliže víte, že se riadu nezůčastníte.


Lavička
Je zcela dobrovolná. Obecně to znamená být během RT schopen, kdykoliv se zapojit do riadu. Jakmile se přihlásíte na lavičku musíte si ID nechat jen pro guildu a to i na docházku a to ať už je dole sebe větší počet bossů. Na lavičce dostanete ten samí počet DKP jako dostává přímí účastník raidu. Na lavičku se mohou přihlásit hráči, kteří nebyli vybráni na raid nebo opozdilci, pro které již nezbylo místo ( zde bude počet obdržených dkp upraven v závislosti na příchodu dotyčného). Kdo chce být přihlášen na lavičce bude o tom informovat RL.


ZA IGNORACI OHLAŠOVÁNÍ SVÉ DOCHÁZKY V RP BUDOU VYVOZENY NÁSLEDKY

C-Skládání raidu
Raid skládá z pravidla člen vedení nebo osoba pověřená vedením. Raid sa skladá 15 minut začátkem RT, berte to v potaz !!!
Znamená to, že tu máte být všichni již 15 min před RT, aby měl raid leader dostatek času na vyhodnocení, kdo se raidu zúčastní a kdo ne. Takže hráči logující například 18:55 už se na raid nemusejí dostat (pokud na to neupozornili v raidplaneru).

D-Povinnosti na raidu
Nově bude muset mít každý u sebe dostatečné množství VLASTNÍCH FLASEK

Potky, munice, reagenty, soul shardy a být repair je samozřejmostí.
Buffování zcela automaticky a bez výzvy RL tak, aby každý měl všechno, paladini se domluví mezi sebou kdo co buffuje, Lockové dávají SS na potřebné Hráče (dle určení RL), healtstone, stoleček je naprostá samozřejmost


Zanedbání povinností bude trestáno dle uvážení RL.

*Za zdržování startu na raidu nebo při jeho skládání budou vyvozeny důsledky.

4) DKP systém

A-Obecně
DKP slouží k lootování itemů v raidu, je několik způsobů jak získat DKP, za čas strávený na raidu nebo mimořádný bonus za výkon na raidu, přínos guildě ať už ve hře nebo na forum a HLAVNÍ přísun DKP získáváte za zabití jednotlivých bossů v instanci (TOGC 30DKP, ICC 30DKP, ICC (HC) 60DKP) jedná se pouze o 25many; DKP lze získat i za progress dle uvážení RL. Za first kill bosse je dvojnásobný počet DKP.

B-Lootovaní za pomoci DKP
Lootnuté itemy se vyhlašují z pravidla ve dvou kolech.

*minimální bid za item (TOGC 30DKP, ICC 30DKP, ICC (HC) 60DKP)

1. kolo: RL vyhlašuje item do /RW a zájemci o item whispnou leadrovi minimální bid dle dané instance (avšak je možné dát i více, to už je na uvážení každého z vás)

2. kolo: RL vyhlásí do /RW nejvyšší bid z prvního kola a zájemci musí bidnout minimálně právě tuto částku nebo vyšší.

*zvláštní případy: hráč, který má 0 DKP a má zájem o item, píše RL v tomto případě 0, pokud je jediným uchazečem, item získává za 0 dkp.
Další případ, hráč je jediný, kdo na item dá bid v 1. kole, tudíž získává item za tento bid a další kolo se už nevyhllašuje. Je-li shodná výše bidnutých částek dvou a více hráčů ve 2. kole, tato situace se řeší rollem daných hráčů.


C-Priority v lootu
Main má ve většině případů přednost v lootu. Avšak Alt, který je v raidu na žádost RL (je potřebný), je v tomto případě rovný i mainovi.

RL má přednostní právo určit, kdo danný item dostane podle jeho vlastního uvážení (vzhledem k výkonům na raidu, chování a projevu v guildě, aj), tudíž má větší váhu než-li klasický loot přes DKP. (item ovšem k danému hráči nepoputuje za 0 DKP).

D-DKP daň
Každý týden se každému hráči odebere takzvaná DKP daň, a to 100 DKP. Je to z důvodu, že v guildě máme hráče, kteří chodí raidy jen občasně a DKP mají nahrabané z jiného období, kdy třeba aktivní byli, ale teď nejsou, ovšem mají tisíce DKP a jednou do měsíce si zajdou raid a lootnou si vše, co potřebují a tyto itemy pak chybí na hráčích, kteří jsou mnohem aktivnější.
Tzn. časem se vyselektují ti aktivní (kteří DKP vydělávají neustále a 100 DKP je nebude bolet) a ve výsledku budou mít nejvíce DKP a těm neaktivním ať už rychle nebo pomalu DKP budou stále ubývat, až se dostanou na 0. U hráčů, kteří si DKP dostatečně vydělávat nebudou a budou stále blízko 0 nebo přímo na ni se bude uvažovat o ranku friend nebo o kicku z guildy.

5) Mumble

Mumble je náš hlavní komunikační prvek, takže každý v guildě má povinnost ho mít zprovozněný (veškeré info o nastavení zde https://www.twinstar.cz/mumble-nastaveni-klienta/ ). Není třeba mít funkční mikrofon, nejedná li se o RL nebo tanky, mezi kterými je rychlá komunikace důležitá, ovšem je to vítané plus. Na mumble má povinnost dorazit před raidem každý bez rozdílu. Nepřítomnost na mumble v průběhu raidu se bude trestat dle uvážení RL/officira.

6) Guild Banka

Vkládání je stále zcela dobrovolné, avšak bude možné si přivydělat další DKP posílání (hráči Ganinka) určených itemů do GB. V Guild forum bude vytvořen topic "GUILD BANK" s názvy itemů a jejich potřebné množství (strop) v GB a samozřejmě suma DKP, kterou obdržíte za jejich poslání. Vydávání věcí z GB je zcela na uvážení Vedení.

*Do GB nepatří naprosto neužitečné věci, tudíž se zdržte jejich zbytečnému vkládání do ní, úmyslné "znečišťování" GB bude trestáno.

7) Prohřešky

A-Raid Planner
Ignorace RP může mít za následek ztrátu DKP/ranku nebo kick z guildy (pokud se nedostanete do hry před raidem, aby se přihlásil. Vždy může napsat na forum omluvenku. Toto se netýká všech hráčů s rankem Friend.

B-Na raidu
Za faily na raidu se budou udělovat jednorázové tresty dle závažnosti prohřešku:

Malý prohřešek (-50dkp)
př. :
-neuhlídání si debuffu ( následkem je velká stráta HP hráče nebo spoluhráče) nebo smrt jednotlivce.
-purgovani/dispellovaní/interuptování
-ect

Velký prohřešek (-100dkp)
př. :
-neuhlídání si debuffu ( následkem je smrt hráčů nebo wipe raidu)
-neznalost taktik
-ect

Neohlášený afk bude trestán strhnutím dkp, opakovaný afk bude trestán dle RL a vedení.

C-Chování v guildě
Jakákoliv arogance a vulgarita mezi hráči v guildě a hlavně k vedení bude trestána dočasným ranke "MUTE" nebo dle uvážení vedení.
Při leavnutí guildy a znovu nabrání je reset dkp a ranku.

D-Chování mimo guildu
Reprezentace guildy je velmi důležitá, proto bude tvrdě trestáno ninjováni na world raidech, vulgarita na veřejných kanálech.
Hráč, který si odejde jakýkoliv 25man (krom naxxu/os/eoe/voa/toc/ud/togc) bez upozornění vedení bude potrestán v podobě dkp/demote/kicku.

8) Pro nováčky

Každý nováček nabraný do guildy je zde první týden (počínaje novým ID tj. od pátku) na zkoušku. Pokud nesplní podmínky pro setrvání v guildě bude na konci zkušebního týdne vyřazen.
Podmínky:
- dmg/dps nebo heal úměrný eq
- účast alespoň na jednom z 25man raidu (až do konce)
- viditelná snaha zlepšovat se, tudíž být guildě ku prospěchu a ne naopak
- POVINNÝ STEJNÝ NICKNAME NA FORUM JAKO MÁTE V HŘE.
<<

audreyxx60

Posts: 0

Joined: Fri Mar 01, 2019 3:39 am

Post Fri Mar 01, 2019 3:39 am

New hot project galleries, daily updates

Hot photo galleries blogs and pictures
http://redheadsjokes.loveredheads.fetli ... om/?alanna

fuck goat porn jooles porn you porn jack off naruto free porn punhisment porn videos
<<

audreyxx60

Posts: 0

Joined: Fri Mar 01, 2019 3:39 am

Post Fri Mar 01, 2019 3:40 am

New super hot photo galleries, daily updated collections

Hot galleries, daily updated collections
http://lesbian.milfs.hotblognetwork.com/?monique

painful breast suspension porn free porn videos website mischa czech porn velma dinkley cartoon porn mommy seduction porn videos
<<

audreyxx60

Posts: 0

Joined: Fri Mar 01, 2019 3:39 am

Post Fri Mar 01, 2019 3:40 am

New hot project galleries, daily updates

Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
http://emo.porn.bestsexyblog.com/?miranda

best way to find porn girlfriend first fisting free porn ginger clubstrawberry redhead porn thumbs tennesse porn indian porn cunshots
<<

audreyxx60

Posts: 0

Joined: Fri Mar 01, 2019 3:39 am

Post Fri Mar 01, 2019 3:41 am

Sexy pictures each day

Enjoy daily galleries
http://startattoogirl.xblognetwork.com/?jewel

watch porn casting porn of elephant blonde porn actresses great porn best anywhere porn loving women
<<

WalterDal

Posts: 0

Joined: Fri Mar 01, 2019 7:15 am

Location: Malaga

Post Fri Mar 01, 2019 7:19 am

casino games download for pc

gambling online site [url=http://trueonlinecasinos.ooo/]casino online[/url] <a href="http://wowcasinoonline.ooo/">blackjack online</a> top online casinos find the best
<<

camillefr4

Posts: 0

Joined: Mon Jan 11, 2021 6:14 am

Post Mon Jan 11, 2021 6:14 am

Hot teen pics

New project started to be available today, check it out
http://shemalejapan.allproblog.com/?kaitlyn

banned porn sites drunk russian porn free moms in threesome porn search tv live porn film find free 3dhentai porn cartoon downloads
<<

Douglascap

Posts: 0

Joined: Tue Jan 12, 2021 12:26 pm

Location: Canada Phone base Number

Post Wed Jan 13, 2021 12:03 am

Exchanges in Canadian area

Canada Phone base Number [url=https://findphonebase.ca]Canada Phone base Number[/url]
<<

Douglascap

Posts: 0

Joined: Tue Jan 12, 2021 12:26 pm

Location: Canada Phone base Number

Post Wed Jan 13, 2021 12:04 am

Canada Phone base Number

Exchanges in Canadian area [url=https://findphonebase.ca]Exchanges in Canadian area[/url]
<<

Douglascap

Posts: 0

Joined: Tue Jan 12, 2021 12:26 pm

Location: Canada Phone base Number

Post Wed Jan 13, 2021 12:04 am

Canada Phone base Number

Canada Phone base Number [url=https://findphonebase.ca]Canada Phone base Number[/url]
Next

Return to Přihlášky

Who is online

Users browsing this forum: AAFeadync, ABDultevy, ArtScash, googlebot, Gregoryhok, novyjtop, udiobevanepl, ujogakebil, uxuvamuew, Ywljkzbj and 14 guests

cron